Insulinflasker og patroner

Insulinflasker og patroner

Noen insulinpenner er laget for å brukes sammen med en insulinpatron. Disse pennene er ment å bli gjenbrukt. Insulinpenner som ikke kommer med separate insulinpatroner, er disponible, og insulin er forfylt inne i pennen. Når du forbereder deg på å ta insulin, kontroller du etiketten på flasken (hetteglass), engangspennen eller patronen for påfyllbar penn for:

  • Utløpsdato for insulin.
  • Korrekt navn og kilde til insulin (menneske eller gris) foreskrevet for deg.
  • Korrekt type insulin foreskrevet for deg (hurtig-, kort-, mellom- eller langtidsvirkende eller blandet).
  • Korrekt konsentrasjon av insulin foreskrevet for deg. (Den mest brukte konsentrasjonen er U-100, som inneholder 100 enheter insulin per milliliter eller kubikkcentimeter.) Noen ganger fremstilles insulin i en mindre konsentrert (fortynnet) form for babyer. Sørg for at du gir barnet din fortynningen din lege foreskrevet.

Kontroller også flasken, pennen eller patronen for sprekker eller flis. Se etter endringer i forekomsten av insulin som kan indikere at det ikke vil fungere, for eksempel:

  • Et belegg av hvite krystaller på innsiden av flasken.
  • Et kornet utseende eller klumping eller utjevning av insulin.
  • Andre endringer i insulinets klarhet eller farge.

Mynter

Av Helsepersonell
Primærmedisinsk gransker E. Gregory thompson, MD - intern medisin
Spesialist medisinsk korrekturleser David C.W. lau, MD, phD, FRCPC - endokrinologi

Nåværende som 22. mai 2015