Toxocariasis

Viktig
Det er mulig at hovedtittelen til rapporten toxocariasis ikke er navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymerlisten for å finne det alternative navnet / undernavnet (er) som dekkes av denne rapporten.

Synonymer

  • Toksocaral larver migrans
  • Menneskelig infeksjon med larvene av hund eller kattrotormer

Disorder underdelinger

  • Ocular larva migrans (OLM); Okulær toksocariasis
  • Covert toxocariasis; Asymptomatisk toksocariasis
  • Visceral larver migrans (VLM); Visceral toksocariasis

Generell diskusjon

Toxocariasis er en smittsom sykdom forårsaket av parasitt toxocara, en orm av hunder og katter. Toxocariasis er ikke begrenset til kjæledyrseiere. Eggets parasitt passeres i avføringen og ligger i hvilemodus i jorden. Av ukjente grunner blir mennesker smittet når de blir utsatt for eggene som kun er passert av hunder. Infeksjon oppstår når det er hensiktsmessig eller tilfeldig inntak av jord fra hånd til munn gjennom slike aktiviteter som å bite fingernegler eller innføre nylig forurensede gjenstander som leker i munnen. (Følgelig er forstyrrelsen uforholdsmessig blant barn.) Når de er inntatt, egger eggene seg inn i larver og griser inn i kroppsvev av alle typer. Symptomene som oppleves avhenger av antall egg som er inntatt og personens immunstatus, men et enkelt egg har potensial til å forårsake blindhet. Overalt larver reiser, de forårsaker betennelse og vevsdød.

Resources

Sentre for sykdomskontroll og forebygging
1600 clifton road NE
atlanta, GA 30333
tel: (404)639-3534
tel: (800)232-4636
TDD: (888)232-6348
E-post: cdcinfo@cdc.gov
internett: http://www.cdc.gov/

NIH / nasjonalt institutt for allergi og smittsomme sykdommer
kommunikasjonskontor Og regjeringsforbindelser
6610 rockledge drive, MSC 6612
bethesda, MD 20892-6612
tlf: (301)496-5717
faks: (301)402-3573
tel: (866 ) 284-4107
TDD: (800)877-8339
email: ocpostoffice@niaid.nih.gov
Internett: http://www.niaid.nih.gov/

Informasjonssenter for genetiske og sjeldne sykdommer
PO-boks 8126
gaithersburg, MD 20898-8126
tel: (301)251-4925
faks: (301) 251-4911
tel: (888)205-2311
TDD: (888)205-3223
Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

For en fullstendig rapport

Dette er et abstrakt av en rapport fra den nasjonale organisasjonen for sjeldne lidelser (NORD). En kopi av den komplette rapporten kan lastes ned gratis fra NORDs nettsted for registrerte brukere. Den komplette rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørt befolkning, relaterte lidelser, standard- og undersøkelsesbehandlinger (hvis tilgjengelig) og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, gå til www.rarediseases.org og klikk på sjeldne sykdomsdatabaser under «sjeldne sykdomsinformasjon».

Informasjonen i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er kun til informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte personer søker råd eller råd fra sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet ikke er navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer oppføringen for å finne de alternative navnene og disorder-delene som er dekket av denne rapporten

Denne sykdomsoppføringen er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom datoen i slutten av emnet. Siden NORDs ressurser er begrensede, er det ikke mulig å holde hver oppføring i sjeldne sykdomsdatabasen helt oppdatert og nøyaktig. Vennligst sjekk med byråene som er oppført i ressursavsnittet for den nyeste informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt den nasjonale organisasjonen for sjeldne sykdommer på P.O. Boks 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Nettside www.rarediseases.org eller e-post orphan@rarediseases.org

Sist oppdatert: 4/7/2009
Copyright 1988, 1989, 1997, 1999, 2007, 2009 nasjonal organisasjon for sjeldne lidelser, inc.