Brann forårsaket av misbruk

Brenning forårsaket av overgrep

De fleste brannskader er tilfeldig. Men noen brannsår kan ikke være tilfeldig. Forsiktige brannsår, som nedsenkning i badekar med varmt vann, kan forekomme i misbrukssituasjoner. Mistenker fysisk misbruk av et barn eller sårbar voksen når:

  • Eventuelle skader kan ikke forklares eller samsvarer ikke med forklaringen.
  • Gjentatte skader oppstår.
  • Forklaringer forandrer seg for hvordan skaden skjedde.

Du kan muligens forhindre ytterligere misbruk ved å rapportere det.

  • Hvis du mistenker barnemishandling, ring til ditt lokale barnevern, politiet eller en helsepersonell (for eksempel lege, sykepleier eller rådgiver).
  • Hvis du mistenker eldre misbruk, rapporterer du det.
  • Hvis du eller noen du kjenner, er offer for vold i hjemmet, søk hjelp.
  • Hvis du har problemer med å kontrollere din vrede med et barn i din omsorg, er ressurser tilgjengelige for å få hjelp.

En forsettlig brenning kan også oppstå når en person brenner seg selv (selvforsynte brannskader). Personen med selvforsynt brenne vil trenge en mental helseevaluering samt medisinsk behandling.

Det er viktig å ha forsettlige brannsår evaluert av en helsepersonell.

Mynter

Ved Helsepersonell
Primærmedisinsk gransker William H. blahd, jr., MD, FACEP - nødmedisin
Spesialist medisinsk korrekturleser H. Michael o 'connor, MD - akuttmedisin

Nåværende som 21 august 2015