Graviditet og kronisk høyt blodtrykk - emneoversikt

Kvinner med kronisk høyt blodtrykk krever spesiell medisinsk behandling før, under og etter graviditeten.

  • Noen blodtrykksmedisiner anbefales ikke til bruk under graviditet og amming. Snakk med legen din dersom du tar blodtrykksmedisiner og er gravid eller planlegger en graviditet.
  • Høyt blodtrykk (140/90 mm hg eller høyere) i løpet av en graviditet øker risikoen for:
    • Preeklampsi.
    • Fosterskaderproblemer (intrauterin vekstrestriksjon, eller IUGR).
    • Placenta abruptio.

Mange kvinner med kronisk høyt blodtrykk trenger lite eller ingen medisin under graviditet. Blodtrykket faller vanligvis under tidlig graviditet, så det er ofte ikke nødvendig med medisin med mindre blodtrykket øker til høyere nivåer.

For å redusere risikoen for preeklampsi, kan legen din anbefale at du tar lavdose aspirin i løpet av andre og tredje trimester av svangerskapet.

Udiagnostisert kronisk høyt blodtrykk og graviditet

Høyt blodtrykk er en lidelse med få eller ingen symptomer. Når du planlegger en graviditet, se legen din for en gjennomgang av graviditetsrisiko, for eksempel høyt blodtrykk.

Kvinner med forhøyet blodtrykk under graviditeten får hyppige blodtrykksavlesninger, blodprøver og urinskjermer for tegn på preeklampsi.