Misbruke

misbruk

Misbruk er mishandling. Det kan være fysisk, for eksempel å skade kroppen, eller det kan være følelsesmessig, seksuelt eller til og med økonomisk. Skade fra misbruk kan forekomme hos barn eller sårbare voksne eller blant ektefeller.

Mistenker fysisk overgrep når:

  • En skade kan ikke forklares eller stemmer ikke med forklaringen.
  • Gjentatte skader oppstår.
  • Forklaringer forandrer seg for hvordan en skade skjedde.

Du kan føle deg urolig hvis din helsepersonell bringer opp problemet med misbruk. Helsepersonell har en faglig plikt og juridisk forpliktelse til å vurdere muligheten for misbruk. Det er viktig å vurdere denne muligheten, spesielt hvis det ikke var vitner til en skade.

Hvis du mistenker overgrep, søk hjelp. Du kan ringe det lokale barnet eller voksenvernet, politiet eller prestene eller en helsepersonell som en lege, sykepleier eller rådgiver.

Hvis du tror at ditt barn har blitt misbrukt, er det ressurser tilgjengelig for å hjelpe.

Mynter

Ved Helsepersonell
Primærmedisinsk gransker William H. blahd, jr., MD, FACEP - nødmedisin
Spesialist medisinsk korrekturleser H. Michael o 'connor, MD - akuttmedisin

Nåværende som 14. november 2014