Sorg for sorg og sorg

Grief selv er en naturlig respons som ikke krever medisinsk behandling. Men noen ganger trenger folk hjelp til å komme gjennom sorgprosessen.

Initial sorg

  • Medicine . I de første dagene av sorg kan angst eller søvnløshet gjøre det vanskelig å fungere. Hvis du lider mer enn noen få dager med alvorlig agitasjon, snakk med legen din om hvorvidt en kortvarig reseptbelagt beroligende medisin kan hjelpe deg. (Legene er uenige om bruken av medisiner for personer som sørger. Noen leger mener at det å gi medisiner for angst eller søvn kan forstyrre evnen til å sørge.)
  • Terapi . Hvis du finner at hindringer for å sørge for at det blir vanskelig å fungere etter et tap, snakk med en sorgsrådgiver, delta i en forsørgerstøttegruppe eller begge deler. Rådgivnings- og støttegrupper kan også hjelpe deg med å jobbe gjennom uløste sorg fra et tidligere tap.

Kronisk sorg og komplikasjoner

Hvis du eller noen du kjenner, viser selvmordsadferd (som å tenke på at du ikke kan stoppe deg selv fra å skade eller drepe deg selv), ring eller andre beredskapstjenester umiddelbart .

Hvis du finner ut at et stort tap har forårsaket komplikasjoner, for eksempel depresjon, langvarig angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller alvorlig og langvarig sorg, se legen din og en beroligende rådgiver for behandling.

Hvis du har en kronisk medisinsk tilstand som har blitt verre av følelsesmessig og fysisk stress av sorg, se legen din umiddelbart .